Bli en del av framtiden med smarta armband och elbilar

När vi tänker på framtiden tänker kanske många på nya tekniska innovationer och saker som kommer att göra livet enklare och kanske lite häftigare. Men när vi tänker på framtiden är det också många som tänker på de allvarliga klimatutmaningar vi står inför i nuläget och om jorden inte kommer att vara beboelig om några århundraden. I den här artikeln kommer vi att prata om framtiden utifrån båda dessa perspektiv och lyfta vilka tekniska innovationer som kan tänkas komma och vara en del av våra liv i framtiden, samtidigt som vi lyfter tips på hur man som medborgare idag kan använda sig av olika innovationer för att minska sin klimatpåverkan och göra det man kan för en bättre framtid.

Elbil

När det gäller klimatpåverkan är en av de absolut största bovarna transport. Transport med fossila bränslen som drivmedel bidrar till att släppa ut enorma mängder koldioxid varje år, som lägger sig i atmosfären och bidrar till att växthuseffekten ökar och att klimatet blir varmare. Detta i sin tur gör att isar smälter och att vädret blir mer extremt och att saker som extrem torka kommer att vara vanligare i framtiden. Ett sätt att motverka detta är att fasa ut de fossila bränslena och till exempel använda sig av en elbil istället. Detta kan också vara ett ekonomiskt starkt alternativ speciellt om man använder sig av en Easee laddbox för att ladda sin bil. Med hjälp av en Easee laddbox kan man ladda bilen när elpriset är som lägst och elbilen som i vanliga fall är billig i drift jämfört med fossildrivna bilar blir då ännu billigare. Detta är bara ett exempel på en teknisk innovation som man som privatperson kan använda sig av för att göra mindre påverkan på klimatet.

Smarta armband

När det gäller tekniska innovationer som kommer att ta över i framtiden och troligen vara en del av våra liv kan det vara svårt att spekulera. Många gånger har människor gissat och haft fel. En sak som dock är ganska rimlig att tro är att det stora intresse för träning och hälsa som har uppstått kommer att fortsätta vara en del och prägla vilka tekniska innovationer som uppfinns. Smarta armband har redan gjort sitt intåg i butiker, men mer komplexa varianter av dessa som kan ge konkreta och matnyttiga tips på hur vi ska leva för att må som bäst är ett exempel på innovationer som med ganska stor sannolikhet kommer att finnas i framtiden.

kalle