Olika funktioner

Last modified date

Aktivitetsarmbandets viktigaste funktioner är att mäta hur du rör dig med stegmätaren samt mätning av din puls och hjärtfrekvens under intensiva träningspass. De mer avancerade modellerna klarar att även mäta din vilopuls, snittpuls, maxpuls och VO2-max. Samtliga av dessa kommer att tala om för dig hur bra din kondition verkligen är. Det kan tilläggas att VO2-max är max volym syre som konsumeras per minut samt per kilo kroppsvikt vid max prestation. När konditionsnivån förbättras bör VO2-max öka.

Aktivitetsarmbandet kan analysera din sömn och kommer att ge en rapport efter en natts sömn om hur länge och bra du sovit. Eftersom det är viktigt att sova bra och tillräckligt länge för ditt välmående kan sömnanalysen vara ett värdefullt hjälpmedel. Ett aktivitetsarmband mäter hur länge du sover och det är när du ligger stilla som mätningen sker. Det innebär också att om du ligger stilla men inte sover kommer det också med i mätningen. Det betyder att mätningen kanske inte alltid är hundraprocentig men ger dock en mer exakt mätning än mobilappar. Mätningen av sömnkvaliteten baseras på antal gånger du vänder och vrider på dig när du sover.

Med hjälp av stegmätarens data kan aktivitetsarmbandet beräkna antal kalorier du bör har förbränt under ett träningspass. På ett mer avancerat aktivitetsarmband kan du även knappa in antal kalorier du ätit. Kom i håg att detta endast är en beräknad förbrukning av kalorier och har en felmarginal på runt 25 till 50 procent. Det finns däremot många andra goda fördelar med en kaloriräknare eftersom den ger en bra och god fingervisning om hur mycket kalorier du förbrukar och gör det lättare att nå ditt mål.

GPS funktionen uppskattas av många som tränar utomhus eftersom de kan se hur de sprang senast och exempelvis återskapa den bästa rutten (dessutom kan man tävla med sin tidigare tid).

ivadmin